Új rendelet a zöld II. kerületért

161

A II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete március 28-án rendeletet fogadott el a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról.

Láng Zsolt polgármester kiemelte: a zöldvédelmi rendelet megalkotásának elsődleges célja a kerület természeti értékeinek további megóvása, jól átlátható és ellenőrizhető rendszer kialakítása a lakosság és a vállalkozások számára.

A II. kerületben magánterületen lévő fát kivágni – ide nem értve a gyümölcsfákat – a továbbiakban csak fakivágási engedéllyel szabad. Kivételt képezhet, ha az ingatlan zöldfelületének minden megkezdett 200 m2-ére a kivágást követően is legalább egy fa jut, ilyen esetben egy nagyon egyszerű bejelentéses eljárás során a Polgármesteri Hivatal tudomásul veszi a fa kivágását. Az engedély nélküli fakivágás esetén viszont – fapótlási kötelezettség előírása mellett – közigazgatási bírság kiszabására kerül sor.

Láng Zsolt polgármester a rendelet elfogadásával egy időben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez fordult levélben, amelyben kérte, hogy a kormány alkossa meg a környezetvédelmi bírságok fajtáiról és mértékéről szóló rendeletét. Ebben tegye lehetővé, hogy az önkormányzatok az általános közigazgatási bírságolási szabályoktól eltérő – magasabb összegű – bírsággal szankcionálhassák a favédelemmel kapcsolatos előírások megsértőit – tájékoztatott a polgármester. Mint mondta: a most elfogadott rendelettel nem az a céljuk, hogy a hivatal bírságokat szabjon ki, hanem hogy minél több itt élő ember érezze magáénak a zöld II. kerület ügyét és tartsa be az ennek megóvását szolgáló szabályokat.

Minden zöldfelületet érintő változást légifelvétel-térkép alapján ellenőriz a Polgármesteri Hivatal. A valós, a felmérés időpontjában fennálló állapotokat évente két alkalommal, tavasszal és ősszel rögzítik. A felvételek szoftveres összehasonlításával a hivatal ki tudja szűrni azokat az ingatlanokat, ahol fakivágás történt, de természetesen a pozitív irányú változások megfigyelésére is alkalmas a rendszer.
A rendelet a kihirdetésének napjától – 2019. március 29-től – elérhető az önkormányzat honlapján.

Hivatkozások:

TV2 Mokka

Híradó

Magyar Nemzet

Magyar Hírlap

TV2 Tények

Demokrata

Origo

ATV

Index

Blikk