Tovább őrizzük kerületünk zöld jellegét

65

„Ahogy a fővárosiak nagy többsége, úgy én is elsősorban szemléletváltást és hatékony együttműködést várok a főváros következő vezetésétől” – mondta a Magyar Hírlapnak Láng Zsolt, a főváros II. kerületének polgármestere, országgyűlési képviselő. A polgármesteri székért újra induló fideszes politikus leszögezte: előző programja mintegy 95 százalékát sikerült megvalósítania.

Budapest II. kerülete az elmúlt évek gazdasági válsága ellenére több látványos beruházást valósított meg. Hogyan csinálták?

– Valóban, az elmúlt négy évben nem vettünk fel hitelt, és nem kényszerültünk kötvénykibocsátására sem. Mindez azzal vált lehetségessé, hogy a ciklus kezdetén tüzetesen átvizsgáltuk és ésszerűsítettük a kerület gazdálkodását. Ugyanakkor pályázataink egy részét is kedvezően bírálták el.

– Erről a Bel-budai Városrészközpont augusztus végi átadáskor is szólt. Ez utóbbi helyszíne egyébként nem mondható szokatlannak, hiszen mégiscsak egy volt gyárterület, a Millenáris park és közvetlen környékén alakították ki?!

– Ma már Nyugat-Európában is más jellegűek a városfejlesztések, mint mondjuk száz évvel ezelőtt. 2000 környékén az első Orbán-kormány megálmodta és létrehozta a Millenáris parkot. Ez olyan hangulatot adott a környéknek, amelyet most próbálunk kiteljesíteni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007 végén kiírt pályázatán erre a célra több mint 980 millió forint támogatást nyertünk el, amit önerőből 370 millió forinttal egészítettünk ki. E jelentős összegből itt Bel-Budán, a Víziváros határán, a Margit körút mellett már kialakíthattunk egy a hagyományokat is őrző modern polgári negyedet. Így lett sétálóutca a Lövőház utca egy szakasza, teljes felületén díszburkolattal, új utcabútorokkal, kerékpártárolóval és szép zöld felületekkel. A Lövőház utca másik részét és a szintén díszburkolattal, kandeláberekkel „kicsinosított” Keleti Károly utcát pedig csillapított forgalmúvá tettük, s megújult a Kis Rókus utca is. A városrészben kisebb boltok, hangulatos kávéházak és éttermek várják a vendégeket. A Mechwart ligetet pedig Budapest egyik legszebb parkjává varázsoltuk, amely frissen telepített növényzetével, szökőkútjával, vonzó játszóterével kulturált és látogatott pihenőhellyé vált.

– A valóban szép utcaképen kívül kulturális hozadéka is volt a beruházásnak?

– Igen. Két országos jelentőségű intézmény, a Központi Statisztikai Hivatal patinás könyvtára, valamint a Marczibányi Téri Művelődési Központ felújításával, kibővítésével a kulturális és közösségi szolgáltatások köre is jelentősen bővült. A KSH-val kötött megállapodás értelmében a könyvtár olvasóterme megnyílik a nagyközönség előtt is, a II. kerület lakosai pedig a jövőben kedvezményesen látogathatják. A műemléki környezet helyreállítása is befejeződött azzal, hogy a Keleti Károly utcai Krisztus Király-templom széles lépcsőzetét rendbe hozattuk. S ha nem is kifejezetten kulturális jellegű fejlesztés, mégis megemlítendő, hogy a Bel-budai Városrészközpontban energiatakarékosra cseréltük a közvilágítást, és térfigyelő kamerák telepítésével fokoztuk a közbiztonságot.

– Említette az újonnan létesített kerékpártárolókat. Mostanság, szerencsére, nagy divat környezetvédőnek mutatkozni. A II. kerületben más tekintetben is folytattak „zöldpolitikát”?

– Természetesen. Az európai uniós pályázaton nyert összegből és önrészünkből mintegy százmillió forintos informatikai fejlesztésre nyílt módunk. Ebből egy országszerte egyedülálló fakataszter-rendszert és annak e-környezetvédelmi szolgáltatását hoztuk létre. Programom hangsúlyos része volt, hogy kerületünk megőrizze zöld jellegét – ehhez volt elengedhetetlen az említett informatikai rendszer. A fakataszter-nyilvántartás segítségével egyébként naprakészen követhetjük nyomon faállományunk állapotát.

– Országos szinten az egészségügy számára mélyrepülést jelentett az elmúlt négy év. A kerületben ez miképpen jelentkezett?

– Amit tudtunk, fejlesztettünk. A Rózsadomb oldalában, a Rét utcában például egy gyönyörű, de teljesen lelakott épület felújításával modern, jól felszerelt Egészségházat nyitottunk meg. Ugyanakkor tudjuk, hogy az Országút „negyedben”, illetve a Vízivárosban, tehát a belső kerületrészeken magas az idősek aránya, és leginkább őket érintik a mozgásszervi betegségek. Az ő ellátásukban jelentett fontos lépést a Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs Központ kapunyitása. Ide költözött át a Kapás utcából a gyógytorna- és fizikoterápiás részleg, de a centrum számos új szolgáltatást is nyújt a rászorulóknak. Létrehozásában amúgy az önkormányzat is anyagi szerepet vállalt. Kiemelkedő eredménynek mondható ugyanakkor, hogy a kerület egy másik szegletében, Pesthidegkúton új mentőállomást adhattunk át. Égetően nagy szükség volt rá, hiszen arra a területre és a környező agglomerációba az elfogadhatónál jóval hosszabb idő alatt ért ki a segítség, ami csökkentette a gyógyulás esélyeit, sőt olykor emberéletet követelt. Ezért az Országos Mentőszolgálattal közös beruházást támogatta az önkormányzat: egyrészt térítésmentesen adtuk használatba a telket, másrészt az épület kialakításához – szintén hitelfelvétel nélkül – több, mint százmillió forintot biztosítottunk. Megjegyzendő, hogy ezt megelőzően mintegy öt éve nem épült új mentőállomás a fővárosban.

– Ezek szerint a jókora nagyságú és 87 ezres lakosságú kerületnek nemcsak a központját fejlesztették.

– Olyannyira nem, hogy a pesthidegkúti városkaput is megújítjuk. Hatvanmilliós fejlesztésünkkel ugyanis Hidegkút egy nyolcezer négyzetméteres parkkal bővült, amelyen játszótér, kisebb rendezvényekre alkalmas közösségi tér, valamint tanösvény létesült. Mindemellett termelői piacnak is helyet biztosítunk. Terveink szerint a csomópont közlekedési gondjaira is megoldást találunk, sőt szeretnénk megnyitni egy önkormányzati szolgáltatóházat is.

– Bár hazai összehasonlításban gazdag „településnek” számít a II. kerület, azért szociális problémák itt is jócskán akadnak.

– Nem a II. kerületi önkormányzat gazdag, hanem az itt lakók egy része tekinthető jómódúnak, és ez nem mindegy. Bevételeinket tekintve a fővárosi kerületek között a sor végén állunk. Természetesen nálunk is sok a szegény, a segítségre szoruló, ezért számukra kedvezményes élelmiszer-vásárlási kártyát vezettünk be. Az idén áprilistól igényelhető kártya birtokosai a velünk szerződésben álló üzletekben olcsóbban vásárolhatják meg az alapélelmiszerek meghatározott körét és mennyiségét. A lakosság számára pedig ott a II. Kerület Kártya, amellyel használói kedvezményesen juthatnak árukhoz és szolgáltatásokhoz. Ami manapság alapvető fontosságú: az elmúlt időszakban építettünk egy bölcsődét és egy óvodát, továbbá egyharmadával növeltük az óvodai-bölcsődei férőhelyeket. Jelentős eredménynek tartom azt is, hogy sportlétesítményekkel gazdagodtunk, és fejleszteni tudtuk a korábban elhanyagolt állapotú Marczibányi téri és Kolozsvári Tamás utcai objektumokat.

– Milyen programot ígér a választóknak a következő négy évre?

– Előző programom mintegy 95 százalékát sikerült megvalósítanunk. 2006 óta évről évre hírlevélben adtam tájékoztatást a polgároknak arról, hol is tartunk. Ezt a hagyományt folytatni kívánjuk. A következő ciklusra nem ígérhetek gigaberuházásokat, azt azonban igen, hogy a mára kialakított intézményeink hálózatát fenntartjuk és továbbfejlesztjük. Ugyanakkor szeretnénk jövőre befejezni az összes háziorvosi rendelő felújítását. A 800 millió forintból újjávarázsolt Fillér Utcai Általános Iskola nyomán más kerületi iskolák rendbehozatalát is megkezdjük, Hidegkúton pedig szintén kiépítünk egy sportcentrumot. A térfigyelő kamerák rendszerét bővítjük, és a Városrendészeti Csoportunkat is szeretnénk megerősíteni. Ez persze csak ízelítő, mivel nincs most lehetőség minden terv és elgondolás felsorolására.

– Mit vár a főváros következő vezetésétől?

– Ahogy a fővárosiak nagy többsége, úgy én is elsősorban szemléletváltást és hatékony együttműködést várok. Ha pedig Budán olyan, már-már szimbolikus, akut gondot kell említenem, amely feltétlen együttműködést igényel, az a Moszkva tér rendezése. A méltatlan állapotokon csak az állam, a főváros és az érintett kerületek összefogásával lehet változtatni. Az MSZP–SZDSZ-koalíció országos és budapesti vezetése erre ciklusokon át képtelennek bizonyult. 2006 óta várjuk, hogy tárgyalóasztalhoz ülhessünk, de senki sem keresett bennünket.

– A tavasz óta országgyűlési képviselőként is dolgozik, az önkormányzati és az új alkotmányt előkészítő bizottságnak pedig egyaránt tagja lett. Az utóbbiban miért kapott helyet?

– Talán azért találtak alkalmasnak mindkét feladatra, mert államigazgatási és jogi diplomával, valamint több mint tízéves önkormányzati tapasztalattal rendelkezem. Így hát azon szerencsések közé tartozom, akik részt vehetnek az ország új alkotmányának előkészítő munkálataiban. Megtisztelő és felelősségteljes ez a megbízás, csakúgy, mint a II. kerület vezetése is.

 

Zsebők Csaba interjúja

Hivatkozás:

http://www.magyarhirlap.hu/hatter/lang_zsolt_tovabb_orizzuk_keruletunk_zold_jelleget.html