Tisztelet a cselekvő hazafiság előtt

66

A II. Kerületi Önkormányzat 1956-os forradalom alkalmából rendezett ünnepségén Láng Zsolt polgármester és Varga Mihály tárca nélküli miniszter idézte fel az 56 évvel ezelőtti októberi napokat

A Széna téri 1956-os emlékműnél tartotta az 56 esztendeje vívott forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségét a II. Kerületi Önkormányzat. A megemlékezésen közreműködött a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola, Gimnázium és Zeneiskola kórusa Őri Csilla és Uhereczky Eszter vezényletével. A kórus az ünnepségnek keretet adó Himnusz és Szózat mellett Kodály Zoltán Veronai táj és Tóth Péter Regina caeli című zeneművét adta elő. Oberfrank Pál színművész, a Veszprémi Petőfi Sándor Színház igazgatója Dzsida Jenő Psalmus Hungaricus című versét szavalta el a közönségnek.

A harcok egyik fontos színhelyén álló emlékműnél Láng Zsolt polgármester beszédében hangsúlyozta: a tragikus végű eseményeknek máig ható és soha nem múló utóélete van. A polgármester kiemelte: 1956 nemzedékek számára lett igazodási pont az elhallgatás éveiben, és ezzel együtt vált az 1980-as évek végén a rendszerváltók eszmei forrásává.

– A mi felelősségünk, hogy minden új generációban tudatosuljon, hogy ami ’56 őszén hazánkban történt, már örökre nemzeti önbecsülésünk része lesz – emelte ki Láng Zsolt. A polgármester hozzátette: amint 1848 és 1956 is megmutatta, a legreménytelenebb helyzetekben is le lehet gyűrni a beletörődést, a csüggedést, a kishitűséget és a fásultságot.

– Nincs ez másképp ma sem, hiszen a közelmúlt mulasztásai, és esetenként bűnei, valamint a kedvezőtlen világgazdasági folyamatok megnehezítik életünket. A polgármester – párhuzamot vonva az 56 évvel ezelőtt zajló események és az országra ma nehezedő gondok között – felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti érdekeink védelmében csak a magunk politikájára támaszkodhatunk. Arra is rámutatott: ma még élnek közöttünk sokat megélt, bátor honfitársaink, akik előtt fejet kell hajtanunk, ugyanúgy, mint a forradalom eszméjéért életüket feláldozó polgárok előtt.

Hajtsunk fejet, mert minden megemlékezés, minden szónoklat kiüresedett szólam marad, ha nem fűti át valódi, mélyről fakadó, őszinte tisztelet a cselekvő hazafiság kiemelkedő teljesítménye előtt – hangsúlyozta Láng Zsolt ünnepi megemlékezésében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségen Varga Mihály tárca nélküli miniszter beszédében felvetette, hogy hazánk történelmének tükrében sokszor gondolhattuk azt, hogy csak áldozataink vannak.

Nekünk a gyötrő kétségek között sok évtizedet kellett arra várnunk, hogy megértsük a velünk történtek magyarázatát – mondta Varga Mihály.

Ottlik Gézát idézve megjegyezte: „Megszokhattuk már, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk.” A miniszter úgy fogalmazott: mennyi helytállás, mennyi önző érdeket háttérbe szorító önfeláldozás kellett ahhoz, hogy megmaradjunk.

A mai ünnep nemcsak a múltról, hanem a jelenről is szól, a ma élők áldozatáról és utódaink kötelességéről, hiszen ma megint olyan időket élünk, amikor külföldi katonák csizmái ugyan nem tapossák hazánk földjét, mégis megbéklyózták országunkat – mondta Varga Mihály. – Nemzedékekre jellemző, hogy hitelbe kell adni küzdelmeiket az utána jövők számára.

– Ugyanakkor nincs értelmetlen áldozat, nincs vesztett ügy, de a siker, a győzelem és a felemelkedés csak összefogással érhető el. Ez a nemzeti összetartozás lényege, és a szeretet, a ragaszkodás és a hűség, amely összetartja az ország egymásba kapaszkodó kis köreit.

A miniszter rámutatott arra is, hogy a haza jövője akkor ívelhet felfele, ha alázattal végezzük a ránk bízott feladatot és az idősebb nemzedék az utánuk jövőknek átadják a múlt, a jelen és a jövő tiszteletét.

A megemlékezésen Láng Zsolt polgármester és Varga Mihály miniszter helyezett el koszorút a Széna téri emlékműnél. Szintén koszorúval tisztelgett az 1956-os hősök előtt Nagy Gábor Tamás, I. kerületi polgármester és országgyűlési képviselő, valamint a vendégként érkező Nagy Csaba, aki Pécs város alpolgármestere. Az ünnepség zárásaként pártok, civil szervezetek és a polgárok helyeztek el csokrokat, virágokat és nemzeti színű zászlókat az 56-os forradalom egyik jelképévé vált téren.

 

 Hivatkozások:

„Láng Zsolt: 1956 ma is igazodási pont” – MTI híre