Tanévnyitó ünnepségek kerületszerte

64

Szeptember elsején kerületünk iskoláiban is megkezdődött az új tanév. Az önkormányzat a nyár folyamán 30 millió forintot fordított az iskolák felújítására, korszerűsítésére.

Három iskola tanévnyitójára is ellátogatott Láng Zsolt polgármester idén: augusztus 31-én a 25. tanévét megkezdő Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola ünnepélyén vett részt, szeptember elsején pedig először az Áldás Utcai Általános Iskola, majd Budenz József Általános Iskola és Gimnázium vendége volt. Az Áldás utcába idén szeptembertől négy első osztály tanulói járhatnak, a másik két intézmény három-három osztályt indított az első évfolyamon.

Ez év szeptemberében huszonötödik alkalommal léphették át a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola küszöbét az ott tanuló diákok. Az intézmény 1990-ben jött létre a polgári önszerveződés és érdekérvényesítés példájaként. A Községház utcai, építészeti nívódíjas épület 1995-óta áll a tanulók és a környék kulturális életének szolgálatában. A polgármester beszédében hangsúlyozta és elismerően szólt a keresztény kultúrára épülő értékrendről és szellemiségről, amit az iskola a fennállása óta magáénak érez és megőriz. A polgármester hangsúlyozta: ennek is köszönhető az a példaértékű szülői és tanulói közösség, ami egyre vonzóbb a kerületi családok számára.

A rossz idő miatt az Áldás Utcai Általános Iskolában a gyerekek osztálytermeikben ülve, az iskolarádión keresztül hallgatták végig az ünnepi műsort. A polgármester is a hangszórókon keresztül köszöntötte a diákokat, a pedagógusokat és szülőket.
A polgármester elmondta: a II. Kerületi Önkormányzat huszonöt éve az iskola használatába adta az iskola szomszédságában fekvő telket, amelyet az intézmény a továbbiakban is használhat. A terület azonban jelenlegi állapotában sportolásra alkalmatlan. Az iskolában szülői és tanári kezdeményezésre pénzadományt gyűjtenek egy sportpálya kialakítására. Az eddig befolyt 2,5 millió forint mellé – a polgármester és Horváth Attiláné iskolaigazgató kezdeményezésére – a Magyar Olimpiai Bizottság 15 millió forintos támogatást adott. Ebből gumiburkolatú, többcélú (kispályás foci, kézilabda, kosárlabda, streetball, gyeplabda, röplabda, atlétika, iskolai gimnasztika) sportpályát kialakítanak ki. A pályát tervek szerint még ősszel birtokba vehetik az iskola tanulói.

A Budenz iskola tanévnyitóján Székelyné Nagy Zsuzsanna igazgató megköszönte a szülőknek a bizalmat, amiért ebbe az iskolába íratták gyermekeiket, az önkormányzatnak pedig a folyamatos támogatást. A tanévnyitón résztvevő Láng Zsolt polgármester az önkormányzat nevében további támogatásról biztosította az intézményt és elismerően szól az iskola szülői közösségéről. Emlékeztetett arra, hogy saját kezdeményezésből és anyagi forrásból a diákok szülei néhány éve sportpályát építettek az iskola udvarán. Az önkormányzat anyagi támogatásával idén nyáron többek között kibővítették az ebédlőt és három tanteremben cserélték ki az ablakokat, a gyereklétszám-növekedés miatt pedig komolyabb átalakítással új tanterem épült a régi kazánház helyén.

A II. Kerületi Önkormányzat az elmúlt négy évben az Áldás iskola működtetésére, beruházásra, felújításra és karbantartásra több, mint 1 milliárd forintot, a Budenzre közel 1,2 milliárd forintot, az ökumenikus iskolára pedig mintegy 800 millió forintot fordított. Az önkormányzat a nyár folyamán 55 millió forintot fordított az általa működtetett intézmények karbantartására, felújítására. Az iskolákat 30 millió forintból újíttatta meg, az óvodákra, bölcsődékre 15 millió forintot, a szociális intézményekre 10 millió forintot fordított. A beruházásokat a II. kerületi Intézményeket Működtető Központ (IMK) a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal egyeztetve tervezte meg és végezte el.

A pesthidegkúti tanévnyitón Láng Zsolt polgármester mellett Schmitt Pál, illetve a három hidegkúti területi képviselő, Csabai Péter, a városrészi önkormányzat elöljárója, valamint Skublicsné Manninger Alexandra és Makra Krisztina is részt vett. Az Áldásba és a Budenzbe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ II. kerületi tankerületének igazgatója, Hajnissné Anda Éva és az önkormányzat Művelődési Irodájának vezetője, Ötvös Zoltán, illetve az Áldásba Némethy Béla, a Budenzbe pedig Gór Csaba önkormányzati képviselők látogattak el.