Szűcs Ervin emlékére

106

Szűcs Ervin 1931-ben született a Tata melletti Tótvároson, szülei 1942-ben a nagyhírű Budapesti Piarista Gimnáziumba íratják, nem sejtve még akkor, hogy az 1950-es érettségi idején mindazon értékek miatt, amelyek szerint felnevelték gyermeküket, üldöztetés lesz osztályrészük. Édesanyja már nem éri meg a család meghurcoltatását, Szűcs Ervint édesapjával együtt 1951-ben mint osztályidegent Egerszólátra telepítik, ahol csak segédmunkásként dolgozhat.

Ervin egyik legerőteljesebb tulajdonsága volt, hogy elveit minden körülmények között vállalta. Alapot adott ehhez családi indíttatása, a piaristáknál töltött gimnazista évek és az ötvenes években elszenvedett igaztalanság, ami megakadályozta a továbbtanulásban, egzisztenciájának megalapozásában. 1953-ban munkaszolgálatos katoná-nak viszik, leszerelése után ismét csak a segédmunka marad a számára, mint egyetlen megélhetési forrás. 1956-ban adminisztrátori állást kap a Kispesti Húsipari Vállalatnál, ugyanebben az évben veszi feleségül Párdányi Mártát, aki élete végéig hű társa marad. Múlt év decemberében, házasságuk ötvenedik évfordulóján, első esküjük színhelyén, az Újlaki templomban megerő-sítették fél évszázados fogadalmukat. Két gyermeket neveltek fel, akik a pedagógusi pályát választották, és öt unokával ajándékozták meg a büszke nagyszülőket.

Szűcs Ervint végül 1961-ben tartották arra érdemesnek arra, hogy egyetemre mehessen, ekkor lesz a Közgazda-sági Tudományegyetem levelező hallgatója. Miután végez, középvezetőként dolgozik állami vállalatoknál. 1990-ben kereskedelmi céget alapít és igazgat egészen 1995-ös nyugdíjazásáig.

A politikát messzire elkerülte, elveit azonban soha nem adta fel. A rendszerváltozás felszabadító évei végre számára is lehetőséget teremtettek arra, hogy részt vegyen a közéletben. Antall József egykori osztály-társaként, vele közösen kezdi el szervezni a Magyar Piarista Diákszövetséget, amelynek 1989-től ügyvezető elnöke, majd 1996-2004-ig elnöke, azóta pedig örökös tiszteletbeli elnöke volt. A rendszerváltozás első miniszterelnöke azonban nem csak az egykori alma mater emléke miatt volt fontos Szűcs Ervinnek, értékrend-szerük hasonlósága okán egyértelmű volt, hogy a Magyar Demokrata Fórum tagjaként vállalt politikai szerepet. Szeretett városrészének, Újlaknak és Felhévíznek állapotának javítását mindig szem előtt tartotta, ez vezette az önkormányzati munka felé, amelyben előbb szakmai bizottságok tagjaként vett részt. 2002-ben lett önkormányzati képviselő a képviselő-testületben, ahol szívós nyakassággal állt ki választókerülete minden problémájáért. Azok közé a képviselők közé tartozott, akit bármikor hívhatott bárki bármilyen gonddal, mindig megpróbált segíteni.

A pártjában történt politikai változások megviselték, azt hogy kizárták, talán sohasem dolgozta fel. 2004-ben lett tagja a Fidesz–Magyar Polgári Szövetségnek és a helyi KDNP-nek. A Fidesz kerületi alapszervezetének munkáját segítette tapasztalatával és emberi tartásával. 2002-ben elsők között lépett be az Orbán Viktor által alapított Szövetség a Nemzetért Polgári Körbe, ahová tartozását élete végéig büszkén vállalta.

Néhány hónapja tudtuk, hogy súlyos beteg, de reménykedtünk az utolsó pillanatig. Szűcs Ervin halálával pótolhatatlan veszteség érte a II. kerületi önkormány-zatot. Tanácsaira, meglátásaira, a viták élét enyhítő humorára nagy szükség lenne a következő években is.

Tavaly október 12-én volt képviselő-testületünk alakuló ülése, amelyet korelnökként Szűcs Ervin vezetett. Nehéz és küzdelmes választási kampányon voltunk túl, amikor a politikai adok-kapok elmélyíthetett személyes ellenté-teket. Szűcs Ervin ezen az alakuló ülésen kedves derűvel feledtette velünk a szembenállást, és a közös munka felelősségéről szóló szavai irányt mutattak mindany-nyiunknak.

Drága Barátunk, nyugodj békében!


dr. Láng Zsolt polgármester

Szűcs Ervint Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.