Nem épül újabb lakópark, és a lovarda is megmarad

87

A pályázaton az SCD Group adta a legkedvezőbb ajánlatot, 6,85 milliárd forintot, valamint a társaság a legmagasabb vételár mellett ötszázalékos üzletrészt kínált az önkormányzat számára az ingatlant megvásárló projekttársaságban. Emellett az SCD vállalta, hogy átadja az önkormányzatnak a 2,5 hektáron működő Pasaréti Honvéd Lovarda 99 évre szóló használatának jogát is, biztosítva ezzel a létesítmény hosszú távú működését.
Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a pályázat feltételeinek kialakításakor a kerületben élők érdekeit tartották szem előtt. A testület a Hűvösvögyi és a Pasaréti út túlterheltsége miatt kizárólag olyan ajánlatot tartott elfogadhatónak, amelyben a pályázó vállalta, hogy a területen nem épít újabb lakóingatlanokat. A polgármester hangsúlyozta,hogy az SCD-vel kötött szerződés mellett erre garanciát biztosít az önkormányzatnak a projekttársaságban szerzett öt százalékos üzletrésze is, amellyel a kerület az egyes fejlesztések előkészítésekor érvényesíteni tudja érdekeit. „A fejlesztések során kialakítandó zöldterületi és közösségi funkcióknak köszönhetően az évtizedekig elzárt honvédségi ingatlan újra megnyílik és átjárhatóvá válik a lakosság számára.

A pasaréti Honvéd Lovarda sorsa is megnyugtató módon rendeződött

A fejlesztővel kötött megállapodással pedig a Pasaréti Honvéd Lovarda sorsa is megnyugtató módon rendeződött minden érintett számára” — tette hozzá Láng Zsolt. Az SCD ajánlatában komplex városrészközpont megvalósítására tett javaslatot, ami irodai és szolgáltató funkciók, sport- és szabadidős,valamint kulturális és idegenforgalmi létesítmények építését tenné lehetővé, a felszín alatt pedig a befektető bővítené a városrész parkolási kapacitását is. A konkrét tervek elkészítését megelőzően azonban az ingatlanra vonatkozó Fővárosi Szabályozási Kerettervet,továbbá a II. kerületi szabályozási tervet is harmonizálni kell. Az összesen 12,6 hektáros ingatlan jelentős része (5 hektár) ugyanis speciális katonai besorolás alá tartozik.De itt található a helyi védelem alatt álló Hadapród Iskola, a Hentzy-kripta, és a területen belül húzódik egy védett fasor is. A tervezés előkészítése ezért jelentős feladatokat és költségeket ró a befektetőre. A fejlesztőnek emellett helyet kell biztosítania a főváros jelenlegi terveiben szereplő Hűvösvölgyi úti buszpályaudvarnak, továbbá a 2. metró végállomásának is.

Jászai Gellért, az SCD Group elnöke elmondta, hogy a beruházás előkészítése két-három évet is igénybe vehet a jelenleg két helyrajzi számon szereplő ingatlan speciális övezeti besorolásának és eltérő szabályozásának köszönhetően. „Már a projektelőkészítés során kiemelt ªgyelmet kívánunk fordítani a környéken élőkkel és a civil szervezetekkel történő
egyeztetésekre annak érdekében, hogy a helyi közösség elképzeléseivel harmonizáló funkciójú és elrendezésű épületek kerülhessenek tervezőasztalra” — hangsúlyozta a társaság elnöke.