Kivételes életutak elismerése

64

 

– Mi itt ma − a díszpolgári címmel, a posztumusz díszpolgári címmel és a két II. Kerületért Emlékéremmel − kivételes emberek kivételes életműveit ismerjük el – fogalmazott Láng Zsolt polgármester ünnepi köszöntőjében a díjak átadásakor.

A II. kerületi polgárok javaslata alapján a képviselő-testület Gyarmati Dezsőnek díszpolgári, az idén száz éve született Bibó Istvánnak posztumusz díszpolgári címet adományozott. II. Kerületért Emlékéremmel Tardos Anna gyermekpszichológus, a Lóczy utcai Pikler Intézet utolsó igazgatóját és városrészünk épített és természeti környezetét több mint 2 évtizede védő Nyék-Kurucles Egyesületet tüntette ki.

– Hosszú éveken át tartó tevékenységüket köszönjük meg a díjakkal – tette hozzá a polgármester, – szakmai és emberi elkötelezettségüket, következetességüket, kiállásukat. A kerülethez való hűségüket. Azt, hogy tehetségükkel, képességeikkel nem kérkedtek, nem tündököltek, hanem használták azokat: annak érdekében, hogy ez a hely jobb, szebb, élhetőbb legyen. Köszönjük nekik, hogy úgy tudtak ehhez a helyhez kötődni, hogy közben megőrizték a világra való nyitottságukat is. Jó hírünket távolra vitték, és amit ott láttak-hallottak, tanultak, azt hazahozták – hangsúlyozta Láng Zsolt.

 

Díszpolgári cím

Gyarmati Dezső vízilabdázóként 5 olimpián vett részt, háromszoros olimpiai bajnok, kétszeres Európa- és 11-szeres magyar bajnok. A Nemzet Sportolója, akit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „minden idők legnagyobb vízilabda-játékosának” minősített. A kiváló sportember számos alkalommal bizonyította, hogy mennyire fontos a számára nemzete, a hazája. A díjátadó ünnepségen az is kiderült, hogy szűkebb pátriája, a II. kerület és benne a Császár uszoda is szívügye. Majd 70 éve mindennapos vendége az uszodának, szülei 6 évesen, 1933-ban vitték le először, itt tanult meg úszni, ennek a helynek köszönheti sportsikereinek javát. Mikor a nyolcvanas évek végén bezárták a nagy múltú intézményt, ő járt közben azért, hogy megújulva újból megnyíljon.

 

 

 

Posztumusz díszpolgári cím

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” − mondta az 1911-ben, idén száz éve született  Bibó István, aki tudós volt, akinek bátorsága nem abban rejlett, hogy ítélkezett, hanem éppen ellenkezőleg: abban, hogy megérteni próbált. Józanul mérlegelt, higgadtan érvelt. Szerény volt, és ha kellett, önkritikát is gyakorolt. És bátor volt Bibó István a közéletben, politikában is. 1956-ban, a forradalom leverésekor egyedüliként, mert a parlamentben maradni; bátor volt a börtönévek alatt − és az maradt a Kádár-rendszerben is. Vállalta a személyes és egzisztenciális hátrányokat − így téve hitet amellett, hogy a hazugság és önbecsapás minden formáját el kell utasítani.

A posztumusz kitüntetést lánya, Tegzes Lászlóné és fia, ifjabb Bibó István vette át Láng Zsolttól. Ifjabb Bibó István meghatottan köszönte meg édesapja nevében az elismerést. – Láttuk őt rabruhában, mellőzötten, és nagy öröm nekünk, hogy ma őt köszönti a II. kerület – fogalmazott a kitüntetett fia.

 

II. Kerületért Emlékérem

Tardos Anna gyermekpszichológusról túlzás nélkül állítható, hogy mindent tud a felnőtt és a csecsemő, illetve a kisgyermek közötti kapcsolatról, kommunikációról. Tudását több mint 90 tudományos publikációban és több mint 200 ismeretterjesztő cikkben, könyvben fejtette ki − magyar és idegen nyelveken; fáradhatatlanul, lelkiismeretesen oktatott és oktat, előadásokat, szemináriumokat tart itthon, valamint külföldön. A Pikler Intézet vezetőjeként felbecsülhetetlenül sokat tett azért, hogy a Lóczyt ma már világszerte a „humanizmus műhelyének” tartják, ahol „nem látni, hanem érezni kell”.

 

A  Nyék-Kurucles Egyesület huszonegy évvel ezelőtt kötelezte el magát a II. kerület épített és természeti örökségének védelmére, helyreállítására és megismertetésére. Huszonegy éve bizonyítják ők, hogy a civil akarat milyen nagyszerű eredményekre képes a helyi értékek felmutatásában, megőrzésében. Elég csak arra gondolnunk, hogy ők kezdeményezték a Lipót kápolna freskóinak feltárását, restaurálását, valamint a Róth Miksa műhelyében készült üvegablakok művészi értékeinek megismertetését. Küzdelmük éveken át tartott, de nem adták fel! Az értékek védelmén túl a Nyék-Kurucles Egyesület tagjai az értékek megismertetését is célul tűzték ki. Bejáró séták, információs táblák, nagysikerű kulturális-közérdekű rendezvények szervezésével kovácsolják közösséggé lakóhelyüket. A díjat az egyesület nevében Baranyi Judit elnök vette át.

 

Hivatkozások:

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/09/12/08/Diszpolgar_lett_a_magyar_pololegenda.aspx

http://www.fn.hu//sport/20110622/diszpolgar_lett_gyarmati_dezso/

http://www.hirtv.hu/sport/?article_hid=383985

http://www.masodikkerulet.hu/hirek/diszpolgari_2011_06_21.html