Kerületi elismerések példaértékű életutakért

81

A II. Kerületért Emlékéremmel jutalmazott idén nyolcvanéves Mohayné Katanics Mária Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Lajtha László tanítványaként a magyar kórusvezetők egyik legmeghatározóbb egyénisége mind a mai napig. Az általa ötven éve alapított Szilágyi Erzsébet Női Kar számos hazai és nemzetközi elismerés és díj birtokosa. De emellett Katanics Mária a Kodály-módszer híveként énektanárként is sok gyermekben és fiatalban ültette el a zene és az éneklés szeretetét. Tizenkét évig volt tanára a Marczibányi téri Kodály-iskolának. Az ünnepségen az iskola mai pedagógusai és diákjai dalokkal és egy-egy szál virággal köszöntötték a kiváló karnagyot és pedagógust.

Prof. dr. Ötvös László hat évtizedes tudományos munkásságát ismerte el az önkormányzat a most átadott II. Kerületért emlékéremmel. 1958-tól a Pusztaszeri úti MTA Központi Kémiai Kutató Intézet osztályvezetője, majd tudományos igazgatóhelyettese és tanácsadója.

1960-ban megkapja a kémiai tudományok kandidátusa, majd 1966-ban a kémiai tudományok doktora fokozatot. 1966-68 között az MTA Sztereokémiai Kutatócsoport igazgatója.

Tudományos munkásságát 1952-ben kezdte. Kifejlesztette a radioaktív vegyületek szerves kémiáját Magyarországon. Felismerte szénizotópokat tartalmazó csoportok kicserélődési lehetőségeit, és ezzel bevezette a csoportcsere fogalmát bizonyos vegyületek előállítására. A szintetizált radioaktív vegyületek a hazai biokémiai, biológiai és orvosi kutatásokban nyertek alkalmazást. Alapvető tudományos tevékenységet fejtett ki a hazai bioorganikus kémia megteremtésében. 1975-től nukleozidok, nuklotidok és nukleinsavak szintetikus kémiai, bioorganikus és gyógyszerkutatási területén dolgozik.

A képviselő-testület posztumusz díszpolgári címmel jutalmazta az ország fizikatanárát, Öveges József professzor, aki 1979-ben bekövetkezett haláláig a Varsányi udvarban élt. A díjat unokahúga, Öveges Enikő vette át, aki elmondta, hogy a Millenárison található, a professzor álmai szerint megvalósuló Csodák Palotájában helyezik el az oklevelet és a vele járó domborművet.

 

Sajnos Schéner Mihály sem tudta már személyesen átvenni a képviselő-testület által neki megszavazott díszpolgári címet. Az áprilisi döntéshozatal után néhány nappal kórházba került, és május 11-én örökre eltávozott az élők sorából. De ahogy a díjat átvevő unoka, Schéner Ildikó elmondta, nagyapja nagyon büszke volt a díjra, amellyel választott otthonának, a II. kerületnek lakói és vezetői elismerték életművét.