Idősügyi tanács alakult

59

A II. kerületi idős polgárok életkörülményeinek javítása az elsődleges célja a január 29-én megalakult Idősügyi tanácsnak. A szervezet a szociális ágazat képviselőinek és helyi civilek részvételével működik.

A képviselő-testület Láng Zsolt polgármester javaslatára tavaly döntött arról, hogy a II. Kerületi Önkormányzat megalakítja a helyi Idősügyi tanácsot. A 87 ezer lakosú városrészben élő, szépkorú lakókat képviselő szervezet az önkormányzat idősügyi és szociális koncepcióját alapul véve dolgozik az idős embereket érintő problémák feltárásán, megismerésén és enyhítésén. A tanács feladata az is, hogy az idős emberek érdekeit képviselő szervezetek, egyesületek, klubok és az önkormányzat együttműködését a jövőben még jobban szolgálja. Az alakuló ülésen elhangzott, hogy a tanács működése újabb példája az önkormányzat gondoskodásának. Mint ismert, a II. Kerületi Önkormányzat a városrészben élő idős polgárokért végzett munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma tavaly Idősbarát Önkormányzat-díjjal ismerte el.

A képviselő-testület egyhangú döntése értelmében, a tanácsban az elnöki teendőket Láng Zsolt polgármester látja el. Munkáját két alelnök – Dankó Virág alpolgármester és Dömök Lászlóné önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke – segíti. A tanács első ülésén a polgármester ünnepélyesen átadta a szavazati joggal rendelkező tagoknak a felkérő leveleket. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján az Idősügyi tanácsba választották Kovács Vilmost, a Marczibányi Téri Nyugdíjas Klub tagját és Küzdy Lászlónét, a Tere-fere Klub vezetőjét. Tag lett Bednárik Mónika, a Bem téri, Kajcsáné Geszner Barbara, a Fillér utcai, valamint Massong Erika, a pesthidegkúti gondozási központ vezetője, illetve Mészáros Ágnes, a Szilfa utcai Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja vezetője. Szintén a tanács tagja lett dr. Polák László, a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosa.

A közös munka kiszélesítése érdekében tanácskozási joggal rendelkezik az önkormányzat esélyegyenlőségi referense, a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, a Művelődési Iroda, a történelmi egyházak, a helyi nyugdíjas klubok, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a rendőrség és Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet egy-egy képviselője.