Gyermekekért Díj a nevelői munkáért

63
Az előző évek hagyományát követve Láng Zsolt polgármester idén is ünnepélyes keretek között köszönte meg kerületünk oktatási, nevelési valamint kulturális intézményei vezetőinek egész éves munkájukat. Nagy eredménynek nevezte, hogy eladósodás, illetve hitelfelvétel nélkül tudta idén az önkormányzat fejleszteni és bővíteni az oktatási és kulturális szféra intézményrendszerét.
Az összejövetel adott alkalmat a 2005-ben alapított Gyermekekért díj átadására is. A díjjal minden év decemberében olyan személyt tüntetnek ki, aki kiemelkedő munkát végez a gyermekekért az oktatás, gondozás vagy gyermekvédelem területén. Idén dr. Barna Istvánné nyugalmazott biológia-kémia szakos tanár vehette át az elismerést, aki 1998 óta tanít az Újlaki Általános Iskolában, és látja el ugyanott a gyermekvédelmi felelős munkakörét.
– Megdöbbentett a hír, hogy idén nekem szavazták meg a Gyermekekért-díjat. El sem akartam hinni – mondja nem kis meghatottsággal a hangjában Marietta. Mindig is nagyon szerettem a gyerekeket, számomra ők voltak a legfontosabbak, csak közöttük érzem igazán jól magam. Már kislánykoromban elhatároztam, hogy tanítani fogok, mert ez a legszebb hivatás.
– 1974-ben végeztem az ELTE természettudományi karán. Rövid ideig a Talajtani Kutatóintézetben dolgoztam, majd a saját gyerekeimet gondoztam otthon. Négy fiam és egy lányom született, mára már mindegyik felnőtt. Tanári pályámon végig törekedtem arra, hogy bizalmas jó viszonyt alakítsak ki tanítványaimmal. Úgy érzem, ez sikerült; most is hívtak a nyolcadikosok egy téli kirándulásra. Két éve nyugdíjas vagyok, de változatlanul bejárok az iskolába, segítek megszervezni színházlátogatást vagy kirándulást, ahová én is a gyerekekkel tartok.
– A pedagógiai munkában talán nem is az ismeretek átadása, hanem a nevelés, a gyerekekkel való sok beszélgetés a legfontosabb. Mindig kell, hogy legyen időnk beszélgetni, meghallgatni a másikat, és különösen igaz ez a gyerekekre.