Ferences vértanúkra emlékeztek

65

Hét ferences vértanú szerzetes tiszteletére avattak domborművet a Tövis utcai Kapisztrán Szent János-templom homlokzatán március 3-án.

A Magyar Ferences Rendtartomány 2011 őszén hét vértanú rendtag boldoggá avatási eljárását kezdeményezte. Erdő Péter bíboros–prímás ekkor ünnepélyes zsolozsmán rendelte el a hét ferences, Károlyi Bernát és társai boldoggá avatási eljárásának megindítását. A boldoggá avatás folyamata hamarosan lezárul. Országszerte több helyen megemlékeztek a ferences vértanúkról, kerületünkben, a Tövis utcai templomban emlékművet emeltek tiszteletükre. A hét mártírt ábrázoló alkotást március 3-án a 10 órai szentmise keretében szentelték fel és adták át.

A XX. századi magyar ferences vértanúk – Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kiss Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael és Károlyi Bernát – 1944 és 1954 között életükkel fizettek azért, mert kiálltak hitük mellett, mentették az üldözötteket. Hárman szovjet, illetve jugoszláv csapatok, négyen pedig a kiépülő kommunista diktatúra áldozatai lettek. A tiszteletükre készült szoborcsoportot – Markolt Sebestyén alkotását – P. Magyar Gergely tartományfőnök atya áldotta meg. Az eseményen részt vett Láng Zsolt polgármester, Ernyey László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka, valamint Skublicsné Manninger Alexandra, Schanda Tamás és Némethy Béla önkormányzati képviselők. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Mádl Dalma is.

Frajka Félix, a Tövis utcai plébánia templomigazgatója a ferences vértanúk közül többet személyesen is ismert, egyiküknek hivatását is köszönheti. Félix atya a tiszteletükre állítandó szoborcsoport elkészítésére a ferences diákként érettségizett Markolt Sebestyént kérte fel. A fiatal szobrászművésznek kerületünkben – a március 3-án felavatott domborművel együtt – már három alkotása is található: 2011-ben készült el a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló alkotása, mely a Keleti Károly utca és a Bimbó út találkozásánál található. A budaszentlőrinci pálos kolostorromnál felállított mészkő Mária-szobrot szintén 2011-ben adták át.