Építési és változtatási tilalom a II. kerületben

127
Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület ezzel a döntéssel is szeretné jelezni, hogy a II. kerület megtelt, a városrész infrastruktúrája környezeti állapota nem bír el újabb nagyobb lakásszámú építkezéseket.

– Mindenki, aki elolvassa, és alaposan átböngészi a most elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatunkat, az láthatja, hogy azon nagyon kevés üres ingatlanra, ami még itt található, csak kis beépítési – az esetek nagy részében 15 – százalékkal emelhető új épület. Ezzel gyakorlatilag nemet mondtunk a lakóparkokra vagy a nagy lakásszámú társasházakra. Az új rendszer átláthatóvá és egyértelművé teszi a kerületi építési szabályokat, amelyek nagy mértékben szigorodnak. Mindehhez hozzájárul, hogy mától a KVSZ alkalmazásáig már nem lehet a régi szabályzók szerint építési engedélyt beadni – emelte ki Láng Zsolt.
Hosszú mintegy hétéves előkészítő munka előzte meg a II. kerületi testület január 18-i döntését. Szakmai és civil szervezetekkel való egyeztetés után több lakossági fórumon elhangzott felvetések épültek az elfogadott szabályzatba, amely élhetőbb környezet kialakítását teszi lehetővé a kerület polgárainak örömére és az ingatlan-befektetők bánatára.

Az eddigiekhez képest lényegesen szigorúbban szabályozza a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat a kerületben építhető lakások számát, kiterjesztve az összes övezetre a korlátozást, a lakásokhoz tartozó tárolók, gépjárműtárolók maximális méretét,
a közterület felőli és az egyéb telekhatáron építhető kerítések, támfalak méretét, korlátozza a terepszint alatti beépítés mértékét, a tereplejtésből adódó eltérő homlokzatmagasság mértékét, egyértelművé teszi a rendelet a kötelezően kialakítandó zöldterület-számításának módját azzal, hogy meghatározza a tetőkertek, a kerti hézagos burkolatok, a különböző vízfelületek beszámíthatóságát, az épületekhez tartozó cég – és címtáblák elhelyezését is korlátok közé szorítottuk, a kerület változatos domborzati adottsága miatt a szabályozás a talajmechanikai, hidrogeológiai viszonyok vizsgálatának kötelezettségét is nagyobb területre terjesztette ki, mint ahogy az eddig volt.