Emlékezés a szabadságharc mártírjaira

72

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél október 6-án délután. Közreműködött a Kodály Zoltán iskola kórusa.

Ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartott a II. Kerületi Önkormányzat és a környék lakóinak közössége Schittenhelm Ede Bimbó úti síremlékénél. Némedi László, az emlékhely helyreállításának kezdeményezője a résztvevőket köszöntve elmondta: tíz évvel ezelőtt kezdődött az a megemlékezés-sorozat, amely azóta a helyi közösség ünnepeinek és megemlékezésinek helyszínévé vált a kis tér a Bimbó úton.– Mikért pont egy német nevű katonára emlékezünk? – tehetik fel a kérdést sokan – fogalmazott.– Schittenhelm kiváló katona volt, de rajta kívül voltak és vannak hasonlóan magyar érzelmű, ám külföldi nevű polgártárasaink, aki hősként, tudósként, vagy éppen íróként tettek sokat az országért.

Láng Zsolt polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy a helyi polgárokat Schittenhelm Ede emlékművéhez október 6-án a közös emlékezet hozza össze, amely egyszerre figyelmeztet bennünket történelmi múltunk nagy eseményeire, valamint a környéken élő lokálpatrióta polgárok értékmentő közösségének tevékenységére. Emléket állít gróf Batthyány Lajosnak, az első felelős magyar kormány miniszterelnökének és a tizenhárom aradi vértanúnak, illetve mindenkinek, aki nemzetünkért valaha fegyvert ragadott.

– Ezen a napon emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és mártírjaira, akik egytől egyig a szebb jövő reményében néztek szembe ellenségeinkkel, elnyomóinkkal, és vállalták akár a hősi halált. A mai kor emlékezői a magyar történelem hőseihez csak akkor lehetnek méltók, ha ugyanolyan felelősséggel tesszük dolgunkat, amilyen felelősségteljesen harcoltak elődeink a magyar szabadságért. Nagyjaink példája kell, hogy vezessen bennünket akkor is, amikor egy közösség mindennapjairól döntünk.

A megemlékezésen közreműködött Kozma István színművész, aki Reviczky Gyula: Szeresd a hazád! című versét szavalta el, valamintVargáné Körber Katalin vezényletével a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola kórusa. A Schittenhelm-emlékhelynél koszorút helyezett el Láng Zsolt polgármester, valamint Csabai Péter és Riczkó Andrea önkormányzati képviselők. A civil megemlékezők virágokkal tisztelegtek a síremléknél.