Emlékezés a jogtudósra

68

Nizsalovszky Endre, a XX. század egyik legnagyobb hatású jogászprofesszora előtt tisztelegtek tanítványai, tisztelői. Mádl Dalma kezdeményezésére szeptember 16-ától tábla őrzi emlékét egykori lakóházának falán.

A magyar jogtudomány egyik legnagyobb alakja volt Nizsalovszky Endre professzor, akit megkerülhetetlen tudományos tevékenysége ellenére1956 után – a forradalomban vállalt szerepe miatt – megfosztottak akadémiai, majd egyetemi hivatalától is, és aki fegyelmi elbocsátása után már soha nem térhetett vissza a katedrára.

Nizsalovszky Endre emléktáblájának elhelyezését Mádl Dalma asszony kezdeményezte, amelyet a II. Kerületi Önkormányzat, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és a lakóközösség állíttatott fel.
Nizsalovszky professzor ismerői, tisztelői és barátai közül sokan eljöttek a jogtudós emléktáblájának avatására. A szeptember 16-án tartott ünnepségen jelen volt Láng Zsolt polgármester, Király Miklós, az ELTE ÁJK dékánja. Különösen szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolt Nizsalovszky professzorral Mádl Ferenc köztársasági elnök és felesége Dalma asszony. Fiatal házasokként befogadta őket lakásába, majd később szomszédok voltak húsz éven át a Borbolya utcai házban.

A professzor régi tanítványaként eljött emlékezni Németh János, az Alkotmánybíróság volt elnöke is. Nizsalovszky Endre szomszédságában élt börtönbe hurcolásáig Mansfeld Péter is. A fiatal mártír bátyja, Mansfeld László is részt vett az ünnepségen, ahogy Nizsalovszky Endre családtagjai is jelen voltak, közöttük Mária lánya Argentínából, aki 1944 óta él a messzi földrészen.

Láng Zsolt polgármester egyetemi évei során ismerte meg – sajnos csak könyvekből – Nizsalovszky professzor magánjogról alkotott alapvető műveit. A XX. század egyik legkiválóbb magyar magánjogászának köszönhetjük többek között a jelenleg még hatályos Polgári törvénykönyvünk eredeti szövegét is.
– Büszkék lehetünk elődeinkre, meg kell őriznünk és tovább kell adnunk nagyjaink szellemiségét – mondta Láng Zsolt. – Hatalmas életműve mellett a professzor úr kiemelkedő emberi és erkölcsi nagysága, amit a nem mindennapi politikai, jogi és emberi forgatagban tanúsított, tovább fogja éltetni Nizsalovszky Endre emlékét és szellemiségét. Egész életpályáját tudósi és emberi alkatának leglényegesebb tulajdonsága, a szerénység jellemezte – tette hozzá a polgármester.

 Király Miklós, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja Nizsalovszky professzor munkásságára emlékezett, és kiemelte, hogy kezdetektől támogatták az emléktábla felállítását. Nizsalovszky professzor rendkívül gazdag és kiemelkedő jogtudósi életpályáját egy hamarosan megjelenő kiadványból megismerheti a szélesebb szakmai közönség is.

A II. kerületi önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy emléket állítson a városrészünkben egykor élő és alkotó tudósoknak, művészeknek. Az elmúlt néhány évben számos olyan nagyformátumú tudós-, és művészegyéniségeknek állítottak emléktáblát, mint Bánki Donát, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Szabó Magda vagy Kodály Zoltán, aki 1956-ban Nizsalovszky Endrével, – mint elnök és elnökségi tag – közösen irányította a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsát.