Egyedülálló rendszer a környezetvédelemért

67

A II. Kerületi Önkormányzat 100 millió forintos informatikai fejlesztéssel létrehozta az országszerte egyedülálló fakataszter-rendszert és e-környezetvédelmi szolgáltatását.

A rendszer a lakosságot is szolgálja, és a szakemberek számára is előnyt jelent: lehetővé teszi a gyors és hatékony elemzések, térképi lekérdezések elvégzését. Láng Zsolt polgármester a rendszert ismertető beszédében kiemelte, hogy négy évvel ezelőtti programjának hangsúlyos része volt, hogy a kerületünket jellemző zöldfelületek hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, ehhez nagyszerű eszköz a most kialakított informatikai rendszer, elsősorban a fakataszter, amelynek segítségével naprakészen nyomon követhető a Polgármesteri Hivatal és a lakosság számára is az örvendetesen nagyszámú kerületi kezelésű faállomány állapota. A fejlesztés hozzájárul az önkormányzat természeti értékeinek védelméhez, és a lakosok is aktívabban vehetnek részt a környezetük megóvásában – tette hozzá a polgármester. A létrehozott új informatikai rendszer megvalósításával egy egységes környezetvédelmi adatbázis jött létre, amely szeptember elejétől teljes körűen, mindenki számára elérhető lesz a kerület honlapjáról.

Fakataszter
A II. Kerületi Önkormányzat felmérte a gondozásában levő közel húszezer közterületen álló fa állapotát a gyökérzettől a lombkoronáig, azok koordinátáit, címét, nevét, jellemzőit, illetve minden fáról fénykép készült. A teljes adatbázis az interneten is hozzáférhető lesz, így a lakosok megismerhetik, nyomon követhetik a közvetlen környezetükben lévő fák állapotát, ezzel együtt könnyebben megelőzhetőek lesznek a balesetek, személyi és vagyoni károk. A lakosság, a civilek, de a hatóság is tájékozódhat minden egyes kerületi kezelésű fáról, akár térképi böngészés, vagy kiválasztás alapján. Fakataszterrel kerületünkön kívül egyelőre nem sokan rendelkeznek.

Ortofotók
A fakataszterhez kapcsolódva beszerezték a kerületre vonatkozó nagyfelbontású, friss ortofotókat, lombos és lombnélküli változatban. Az ortofotók szintén megtekinthetőek lesznek az Adatvagyon portálon keresztül.

Online bejelentő portál
Az önkormányzat környezetvédelmi munkája során nagymértékben számít a lakosság közreműködésére is. Az új rendszer segítségével a lakosok számítógépen, vagy akár mobiltelefonon a környezetükre vonatkozó bejelentéseket tehetnek, például üzemképtelen gépjárművek, illegális hulladék, allergén gyomok, szabálytalan közterület-használat esetén. A bejelentések automatikusan eljutnak az illetékes hatósági személyhez, aki a bejelentés ellenőrzését követően azonnal meg tudja kezdeni a munkáját.

Hatósági adatállományok megjelenítése
Más hatóságok környezetvédelmi adatai is megjelennek az adatbázisban és a kerület térképén. Így például olyan adatbázisokhoz is hozzáférhetünk, mint a kerületben keletkező vagy itt kezelt hulladékok adatai, kerületi légszennyezettség, a helyi telephelyek kibocsátási adatai, de akár a védett természeti értékekről is tájékozódhatunk.

Közterület-felügyelők támogatása
A környezetvédelmi feladatok ellátása során a közterület-felügyelők mobiltelefonok segítségével a helyszínen is elérik a hivatali rendszereket, adatbázisokat, ellenőrizni tudják a lakossági bejelentéseket. A mára általánossá váló funkciók – mint a GPS koordináta lekérdezési, illetve a fényképkészítési lehetőség, Internet kapcsolat, nagy felbontású képernyő – hasznos eszközt biztosítanak a felügyelőknek, ezáltal azonnali és megalapozott döntéseket tudnak hozni helyszíni munkájuk során.

Az új online-rendszerrel egy olyan egységes környezetvédelmi adatbázist hoztak létre, amely hatékonyan támogatja az önkormányzat, a lakosság, a hatóságok, a szakmai és a civil szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját és kezdeményezéseit. Egyszerűbb lesz például egy-egy probléma bejelentése, jelzése a Polgármesteri Hivatalnak, és így a megoldás is hamarabb érkezik. A naprakész adatoknak köszönhetően egy-egy építkezés munkálatai sem károsítják majd felszín alatti természeti értékeinket.

Az E-környezetvédelmi projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a „A II. Kerületi Önkormányzat környezetvédelmi tájékoztatási, online bejelentési és lekérdezési és döntéstámogató rendszere” elnevezésű pályázaton (KMOP-3.3.4/C-2008-0006) 92 590 000 forint támogatást nyert el, továbbá 7 410 000 Ft önerőből valósult meg. A fejlesztés összköltsége százmillió forint.

 

Hivatkozások:

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=152573

http://onkormanyzat.net/2006/cikkek/6700