Cél: a parlagfűmentes II. kerület

96

Láng Zsolt a II. kerületi önkormányzat parlagfű elleni küzdelem iránti elkötelezettségének azzal is nyomatékot kívánt adni, hogy ma egy Csejtei utcai ingatlanon részt vett a kényszerkaszálásban.
– Nincs ma már olyan család, ahol valaki ne szenvedne a parlagfű okozta allergiától. A parlagfű az elhanyagoltság és a trehányság jelképe is. Szomorúnak tartom, hogy nagyon sok esetben a kényszerkaszálás és bírságolás eszközéhez kell folyamodnunk. A kerület közterületeit az önkormányzat rendben tartja, gyakorlatilag nincs fertőzött tér, park vagy út- és árokszél, amiért mi vagyunk a felelősök. A fővárosi területekért a Főpolgármesteri Hivatal felel, állandó munkakapcsolatban állunk velük, és figyelmeztetjük őket, ha általuk elhanyagolt területet találunk. Sajnos azonban a magántulajdonú területek sokszor sokkal inkább fertőzöttek, mint a közterületek. Az önkormányzat számára a jogszabályok a kényszerkaszálás és a bírságolás lehetőségét biztosítják. Élünk is vele. Idén több mint 200 ezer négyzetméternyi magántelken végeztünk és végzünk kényszerkaszálást.
Láng Zsolt a figyelemfelhívást a parlagfű elleni harc fontos elemének tartja:
– Mindenkinek meg kell értenie végre, hogy e szívós gyomnövény ellen csak közösen léphetünk fel. Nem elég a hivatalra mutogatni, a saját portánkat is rendben kell tartani, ahogy azt az önkormányzat meg is teszi – tette hozzá Láng Zsolt a Csejtei utcai kényszerkaszálást követő sajtótájékoztatón.
 
A főváros kezelésében lévő utak szélének és közterületeinek karbantartásáért a Főpolgármesteri Hivatal felel. A magántulajdonú területeken, kertekben, telkeken azonban a tulajdonos kötelessége a parlagfű irtása. A hanyag tulajdonost a Polgármesteri Hivatal akár kétmillió forintos bírsággal is sújthatja, de a jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a tulajdonos előzetes értesítése nélkül kényszerkaszálással tegyék rendbe a területet. A kényszerkaszálás költségét a tulajdonosnak kell állnia, ha nem fizeti be, akkor azt az APEH kéri számon rajta.

 

sajtóközlemény, 2007.07.06