Az európai városok jövőjéről tárgyaltak

65

Az Európai Uniós tagországok nemzeti parlamentjei területfejlesztésért és fenntartható fejlődésért felelős bizottsági elnökei a tagjelölt országok parlamenti bizottsági elnökei, a magyar EU-elnökség keretében kétnapos konferencián vettek részt Budapesten a Magyar Országgyűlés szervezésében. Hazánkat vendéglátóként Láng Zsolt, a magyar parlament Önkormányzati és Településfejlesztési Bizottságának elnöke képviselte az eseményen.

A kétnapos tanácskozáson Európa településeinek jövője volt a központi téma. Kontinensünk városainak és a falvainak fejlesztési irányai is szóba kerültek március 4-én a Parlament felsőházi üléstermében rendezett konferencián, amelynek elnöke Láng Zsolt volt. A konferencia ülésszakán olyan fontos, összeurópai jelentőségű témát vitattak meg, mint a terület-és településfejlesztés a kohéziós politika tükrében. Az országgyűlés önkormányzati bizottságának elnökekén Láng Zsolt expozéjában kifejtette: a kohéziós politika reformjával kapcsolatban Magyarország álláspontja, hogy a kohéziós politika forrásainak többségét az arra jobban rászoruló térségek számára kell elérhetővé tenni, mert abban az esetben, ha nem így járunk el, az eltérő kiindulási pontok miatt az egyes régiók között keletkezett különbségek nem mérséklődnek.

A források felhasználása akkor válhat a legeredményesebbé, ha integrált megközelítésben történik. A területi alapú megközelítéssel összhangban a kohéziós politikának – az ágazati stratégiák célkitűzéseinek figyelembe vétele mellett – nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a funkcionális területek, helyi igények komplex kezelésére, a regionális és helyi szintek mozgósítására. Magyarország nem támogatja az Alapok külön elvek és logika mentén történő felhasználását, a szektorizációs törekvéseket.

Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára és Szaló Péter, a Belügyminisztérium helyettes államtitkár a magyar településekről a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás jelenségei szempontjából tartottak előadást. A témához hozzászólók mindegyike saját hazájának szerepét vizsgálta a lehetséges együttműködésben.