1848-ra emlékezett a II. kerület

90

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a II. Kerületi Önkormányzat is ünnepségeket tartott a Gábor Áron-emlékműnél, Pesthidegkúton az Ófalui templomban és Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél.

Március 14-én sokan látogattak el az önkormányzat Gábor Áron-emlékműnél tartott színes ünnepségére. Rajkai Zoltán, a Katona József Színház művésze Petőfi Sándor: Készülj hazám című versét szavalta el, fellépett a Duna Művészegyüttes, valamint a Marczibányi téri Kodály iskola kórusa, amely 1848-as népdalcsokrot adott elő.

Az eseményen beszédet mondott Balsai István alkotmánybíró, aki kiemelte: 1848 március idusát követően hős példaképeink valódi rendszerváltozást hajtottak végre. „Ma is országot kell építenünk, híven az 1848-as eszmékhez: egy tiszta, erkölcsi alapon álló, a valóságban is demokratikus országot, amelyben a széles értelemben vett közterheket mindenki viseli” – hangsúlyozta Balsai István.

Láng Zsolt polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1848 jelképpé magasztosult történelmi dátuma magyar históriánk legviharosabb, legdrámaibb időszakaiban is a magyarság szabadságvágyának, hősiességének mementója maradt. „Mára vállalhatóvá lett minden, amit nagy magyarjaink 1848-ban a zászlajukra tűztek, és a nemzeti önrendelkezés akkori törekvései irányt mutatnak napjaink küzdelmeihez is. Függetlenségünk birtokában is úgy akarunk az európai nemzetek nagy családjához tartozni, hogy a világ mozgásai, kihívásai ne lehessenek befolyással alapvető nemzeti értékeink, hagyományaink és identitásunk megőrzésére” – hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette: mai ellentétektől és ellentmondásoktól szabdalt világunkban is csak az lehet a cél, mint mindenkor 1848 óta: a nemzeti önrendelkezés, a függetlenség, a szabadság biztonságában élni, alkotni és gyarapodni. E napon minden magyarnak szent kötelessége megadni értékadó elődeink számára mindazt a megbecsülést és figyelmet, ami tanításaik, helytállásuk, áldozatuk, hazaszeretetük okán megilleti őket. Emberségük, tetteik és hazaféltésük ma is élő mintát kínál, irányt szabva a döntéshozás és a köznapi élet területein egyaránt – mondta el ünnepi beszédében Láng Zsolt polgármester.

Az eseményen részt vett mások mellett Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő is, aki Láng Zsolt polgármester után koszorút helyezett el az emlékműnél.

A forradalomra és a szabadságharcra emlékeztek Pesthidegkút-Ófalun március 15-én délelőtt. A templomban a reggeli szentmisét követően tartott megemlékezésen köszöntőt mondott Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója.
– Hiszem, hogy 1848 szelleme ma is jelen van hazánkban – itt, Hidegkúton is, fiataljainkban és az idősebb nemzedékben egyaránt, és azokban a lokálpatriótákban, akik összefognak közös céljainkért és kiállnak értékeinkért. Őseink kivették a részüket a történelemből, megélték mindennapjait. A mi feladatunk mindezt továbbadni, megtanítani gyermekeinknek a nemzetben gondolkodást és megtölteni tartalommal az ünnepeket.
Az elöljáró emlékeztetett arra, hogy a II. Kerületi Önkormányzat idén a polgároknak és lakóközösségeknek nemzeti színű zászlókat adományozott a kerület épületeinek fellobogózásához.

Az ünnepségen beszédet mondott Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.
„Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” – idézte Berzsenyi Dánielt. – Amikor azt látjuk, hogy Hidegkúton megújult a templomunk, épül a Klebelsberg-kastély, lesz uszoda, és látjuk, hogy a helyi közösségek milyen sikeresen tudják mobilizálni lelki és anyagi erejüket, akkor gondoljunk erre, mert bizonyos, hogy nem üzent nekünk hiába sem Berzsenyi, sem Arany János és Jókai Mór, sem pedig később Bibó István.
Mint azt a főigazgató hangsúlyozta, bátran merítsünk erőt elődeink tenni akarásából.

A megemlékezésen közreműködtek a Kiss Zenede tanárai és diákjai, valamint Molnár Szabó Emma, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium tanulója. Az ünnepségen és az azt követő koszorúzáson részt vett többek között Láng Zsolt polgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, illetve a képviselő-testület több tagja. Szintén koszorút helyeztek el a templomnál egyházak, a helyi oktatási és nevelési intézmények, valamint civil szervezetek.