Visszatekintés 2004-2006

315
2006. 10. 12. Ünnepélyes eskütétel és a megbízólevél átvétele