Visszatekintés 2004-2006

188
2006. 10. 12. Ünnepélyes eskütétel és a megbízólevél átvétele